SMART

coaching

SÉBASTIEN LAHAYE

SMART COACHING wordt geleid door Sébastien Lahaye. Hij werkt sinds 2005 als consultant/coach voor diverse ondernemingen.
Hij voerde reeds een hele reeks opdrachten uit en kwam hierdoor in contact met verschillende soorten ondernemingen, bedrijfsculturen, processen, mensen en producten.

Zijn passie is efficiëntie!

Naast consultant/coach is Sébastien ook papa van Annalotta en Nestor én een gepassioneerd surfer.


"Potentieel dat zich binnen uw onderneming voordoet, groot of klein, wil ik aanpakken. Dit alles zonder ingewikkelde theoretische handleidingen maar vooral met een efficiënte en resultaatgerichte aanpak, samen met u."WAAROM SMART?

Eerst en vooral, waarom "SMART" in SMART coaching?

Het SMART-principe is een managementbegrip voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. SMART coaching trekt dit principe door in hun plan van aanpak.

 • Specifiek: duidelijke afstemming van de opportuniteit / doel
 • Meetbaar: opportuniteit/ doel kwantificeerbaar maken
 • Acceptabel: is deze acceptabel voor de klant?
 • Realistisch: Is het doel haalbaar?
 • Tijdsgebonden: duidelijke afspraken over deadline


Duidelijke afspraken en een pragmatische aanpak
Open, transparant en duidelijk
Werkt niet voor u maar met u!
WAT WE DOEN?


WAT DOET SMART COACHING?

SMART COACHING ondersteunt bedrijven in de realisatie van tastbare en duurzame resultaatgerichte verbeteringsprojecten / oplossingen.


 • Wil u de efficiëntie en/of productiviteit binnen uw bedrijf optimaliseren?
 • Stagneert uw productiviteit?
 • Wil u meer halen uit uw team?
 • Staat u voor een reorganisatie, een periodiek groeimoment?
 • Is er een medewerker weggevallen?

Geen directe oplossing? SMART COACHING kan u helpen.

Hoe gaan we te werk?
WAT WE DOEN?


HOE GAAN WE TE WERK?

 • grondige analyse (root cause) van de situatie
 • een concreet voorstel wordt voorgelegd en besproken>
 • oplossingen/projecten worden uitgevoerd in samenwerking met alle niveaus binnen de organisatie om zo de impact op de werkvloer te maximaliseren
 • er wordt gefocust op het implementeren van duurzame oplossingen (eenvoudige en efficiënte managementtools worden ontwikkeld en geïnstalleerd - theoretische handleidingen en aanbevelingen worden vermeden)
 • evaluatie van het resultaat na een afgesproken periode
 • bijsturing indien nodig (opvolging op de vloer zelf)

"De toegevoegde waarde van SMART COACHING is de hands-on werkmethode"

Te verwachten resultaat?
WAT WE DOEN?


TE VERWACHTEN RESULTAAT?

 • door meer structuur, respect en betrokkenheid te creëren verbetert de samenwerking en communicatie op verschillende niveaus:
 • op hiërarchisch niveau (zaakvoerders, management,...)
 • tussen vaste medewerkers en interims
 • tussen ploegchefs en medewerkers op de vloer

 • rendementsverbetering in productie: minder verspilling van tijd en product
 • verbetering werking van de ganse organisatie, de organisatie wordt meer "LEAN"


"Een werkmethode dat zowel gedragsverandering, operationeel als financiële resultaten brengt"

OPTIMALISATIE


Efficiëntie en Productiviteits optimalisatie

SMART COACHING brengt aan de hand van optimalisatiemethodieken in kaart hoe procesverbetering, procesoptimalisatie en daarmee ook bedrijfsoptimalisatie gerealiseerd kan wordden.

Ook hier denkt de organisatie zelf mee:

 • hoe vertalen we de gekozen strategie in SMART doelstellingen?
 • waar richten we ons op en hoe faseren en implementeren we de bedrijfsoptimalisatie?
 • betrokkenheid en begrip bij implementatie zal leiden tot verankering van de veranddering in de cultuur van de organisatie
COACHING


Oplossingsgerichte coaching / Gedragsverandering van leidinggevend personeel

Sébastien coacht en stuurt jouw mensen in hun dagelijkse operationele taken. Frustraties en angsten worden weggenomen en omgevormd tot een pragmatische en meetbare werkmethode.

Belangrijk is dat de uitgevoerde projecten in samenwerking gebeuren met alle management levels binnen de organisaties om zo de impact van de implementatie op de werkvloer te maximaliseren.

Sébastien staat jouw leidinggevend personeel bij om via een andere invalshoek meer focus en efficiëntie op de werkvloer te realiseren."No nonsense en hands-on coaching in dagelijkse operationele taken"
INTERIMMANAGEMENT


Een werknemer valt weg? Een periodiek groeimoment? Geen directe oplossing?

Uw onderneming moet een fase overbruggen of kristische problemen moeten worden opgevangen? Waarom dan niet meteen de nodige kennis en ervaring inschakelen? On the spot en tijdelijk, net zolang het nodig is. Niet met iemand die theoretisch advies geeft maar met een interimmanager met de passende "hands-on" expertise.

Smart coaching biedt ook hier zijn operationele expertise aan! Een directe aanpak om snel de dagelijkse operationele taken terug op te nemen, problemen op te lossen en/of verbeteringsvoorstellen te implementeren.
GEREALISEERDERE PROJECTEN


 • Reorganisatie onderhoudsafdeling
 • Productiviteitsverhoging
 • Herstructurering productieafdelingen
 • Analyse voor implementatie ERP systemen
 • LEAN: SMED / 5S / KANBAN / OEE / red tags / Backlog system...
 • Implementatie managementsystemen (productie/onderhoud/inkoop/quality)
 • Herstructureringen / WCO begeleiding
 • Onderhandelingsplan inkoop
 • Interimmanagement: Productiemanager

DIVERSE SECTOREN

Metaalindustrie, Automotive, Aeronautics, Machinebouw,
Non profit, Plastiek, Keramiek, Antiek, Raffinaderij,
Zorgsector, PU foam, Textiel,...
Sinds 2005 een passie voor efficiëntie!